0888 949 204 dachevski@abv.bg
София, ул. Шести Септември, 20Б

Архитектурно бюро „Архконсулт“ е създадено през 1993 г. от арх. Деян Дачевски с предмет на дейност: проектиране на жилищни, промишлени и др. сгради. Разполагаме със специалисти по всички части: Конструкция, Електро, ВиК, ОВ, ППЗ, ПБЗ, Геология, Геодезия. Предлагаме индивидуално проектиране съобразено изцяло с изискванията на Възложителя от предпроектните проучвания до края на строителния процес с осъществяване на авторски надзор.