0888 949 204 dachevski@abv.bg
София, ул. Шести Септември, 20Б

 

Услуги

  • Архитектурно консутиране по всички аспекти на инвестиционния процес;
  • Комплексно проектиране по всички части на следните обекти:

            - Нови сгради

            - Пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради

            - Преустройства на цели сгради или обособени обекти

            - Смяна на предназначението на сгради или обекти: търговски, жилищни, промишлени и др.

            - Схеми за поставяне на преместваеми обекти (къщи, павилиони и др.)

            - Фирмени надписи и рекламни съоръжения;

  • Заснемане на обекти за възстановяване на строителни книжа;
  • Количествени сметки за съществуващи сгради;
  • Мотивирани предложения;
  • Тротоарни схеми;
  • Авторски надзор