0888 949 204 dachevski@abv.bg
София, ул. Шести Септември, 20Б

 

Цени на проектиране:

  • Комплексно проектиране - части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, ВиК, ОВ, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, Озеленяване, Геология, Геодезия – 32-40 лв./кв.м;
  • Архитектурно консутиране – цена на час или посещение по договаряне;
  • Тротоарни схеми – 50-80 лв.;
  • Мотивирани предложения – 50-100 лв.;
  • Количествени сметки по част архитектурна: 1,5-2лв/кв.м;
  • Архитектурно заснемане на обекти 2 – 4 лв./кв.м;
  • Авторски надзор – по договаряне на база отделен договор.

Цените са ориентировъчни и зависят от площа на обекта, вида и сложността му, степента на повтаряемост и т.н. При някои обекти като преустройства, смяна на предназначение и др. не се изискват проекти по някои от по горе изброените части. Затова, моля направете конкретно и подробно запитване, за да получите точна цена.