0888 949 204 dachevski@abv.bg
София, ул. Шести Септември, 20Б

Проектиране на сгради

Проектиране на сгради: жилищни, промишлени, търговски, смесени

Архконсулт от 1993г. работи в сферата на проектирането. Имаме множество реализирани проекти на: жилищни сгради,къщи, кооперации, хотели, промишлени сгради и малки предприятия, ресторанти, складове, офиси, сгради със смесено предназначение и др. Базирайки се на над 30 годишния си опит и професионализма си предлагаме една висококачествена комплексна проектантска услуга. Процесът на проектиране на различните видове сгради е много спесифичен и строго индивидуален. Съобразяваме се напълно както с конкредните нужди и изисквания на възложителя, така и с нормативната уредба. В проектирането на сгради, търсим оптималното съчетание на безупречно разпределение и уникано обемно – пространствено решение, отговарящо на зададанието на инвеститора.

Процес и етапи на работа при проектиране на сгради:

  • Предпроектни проучвания: Проучваме даденостите на имота, местоположение, градоустройствени показатели и т.н. Изясняваме какво е възможно и целесъобразно да се построи. Изясняване проектното задание – функционалното зониране, обема, визията – модерна, класическа, традиционна и т.н. Изработваме мотивирано предложение за издаване на виза за проучване и проектиране, когато е необходимо.
  • Идеен проект: Започваме реализиране на заданието във фаза архитектура. Проектираме в 3D модел и чрез 3D визоализация възложителя получава максимално точна представа за разпределенията и крайната визия на сградата. Правим толкова на брой срещи, колкото са необходими за изясняване на плановете, фасадите, обемите, материалите, цветовете, конструкцията, инсталациите и т.н.
  • Технически проект: Изработване на проектната документация за издаване на разрешение за строеж. Разполагаме със специалисти по всички необходими за това части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВ, Енергийна ефективност, Геодезия, Геология, ПБЗ, ПБ, Озеленяване, План за управление на отпадъците...
  • Авторски надзор: В процеса на строителството присъстваме на място с цел максималното и точно изпълнение на проекта.

Цена на проектиране на сграда

Предлагаме както само архитектурно, така и комплексно проектиране по всички необходими части. Среднена цена за сгради с площ от 200 до 600 кв.м е: 25-50 лв/кв.м за всички части. За обекти с квадратура под 200 кв.м цената би могла да е чуствително по–висока. Цената на проектиране зависи от много фактори като: площа (РЗП), вида и сложността на сградата, конструкцията, повтаряемост на етажите, конкретните изисквания на клиента, броя на изискуемите и съответно изработени и др. За конкретно ценообразуване на вашия проект за сграда, моля свържете се с нас на телефон: 0888 949 204 или чрез формата за контакт.

Подробно за услугата проектиране на къщи вижте тук. Относно изработването на проекти за преустройства и/или промяна на предназначението на сгради и обекти - вижте тук.