0888 949 204 dachevski@abv.bg
София, ул. Шести Септември, 20Б

Проектиране на къщи

Проектиране на къщи

От 1993г. архитектурно бюро Архконсулт работи в сферата на жилищното проектиране. Имаме десетки реализирани проекти на къщи, еднофамилни жилищни сгради, редови къщи, вилни сгради, многофамилни жилищни сгради, жилищни кооперации. Разчитайки на дългогодишния опит и професионализма на нашите специалисти и множеството доволни клиенти с увереност можем да предложим една комплексна висококачествена проектантска услуга. Процесът на проектиране на къща е строго индивидуален и съобразен напълно с конкретните нужди и изисквания на възложителя. Целта ни е да създадем вашата къща, така че оптимално да съчетава безупречно разпределение и функционално зониране с обемно–пространствено и стилово решение, отговарящо изцяло на зададанието Ви.

Процес и етапи на работа при проектиране на къща:

6

- Предпроектни проучвания: Започваме с изследване даденостите на имота – терен, ослънчаване, местоположение, градоустройствени показатели. Изясняваме какво е възможно и целесъобразно да се построи. Помагаме за уточняване на проектното задание – как функционално да се зонира къщата, каква да е височината, обема, общата визия. При нужда, изработваме мотивирано предложение за издаване на виза.

- Идеен проект: Работата е основно по част архитектура. Осъществяват се необходимият брой срещи за изясняване на разпределенията, фасадите, обемното решение, материалите, цветовете, стила (модерен, класически и т.н.), конструкцията, инсталациите (електро, ВиК, отопление, вентилация и др.). Работим с 3D модел и 3D визуализация за максимално улесняване на възложителя. В процеса на работа, клиента получава пълна и ясна представа каква ще е крайната визия на сградата.

8 - Технически проект: Изработване на проекта по всички части в съотвествие с нормативните изисквания и внасянето му в съответната общинска администрация за одобрение и издаване на разрешение за строеж. Имаме специалисти по всички необходими за това части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, Отопление и вентилация, Енергийна ефективност, Геодезия, Геология, ПБЗ, ПБ, Озеленяване...

- Авторски надзор: В процеса на строителството присъстваме на място с цел максималното и точното изпълнение на проекта. Консултираме по време на строителството и при възникване на различни ситуации.

Цена на проектиране на къща:

Извършваме комплексно проектиране по всички части за издаване разрешение за строеж на обекта. Основен фактор при определяне цената на проектиране на къща е площа – РЗП на сградата (сборът от площите на всички етажи) и се определя като цена на кв.м. Най-общо осреднена цена за жилищни сгради с площ от 200 до 600 кв.м е: 25-50 лв/кв.м за всички части. За къщи с квадратура под 200 кв.м цената би могла да е чувствително по–висока.

Не предлагаме готови типови проекти, работим строго индивидуално. Цената за проектиране на къща е персонална и зависи от множество фактори: площ на къщата, сложност на сградата, тип и особености на конструкцията и терена, повтаряемост на етажите, допълнителни изисквания на клиента, брой на изискуемите и съответно изработени проекти. За конкретно ценообразуване на вашия проект за къща, моля свържете се с нас на телефон: 0888 949 204 или чрез формата за контакт.>