0888 949 204 dachevski@abv.bg
София, ул. Шести Септември, 20Б

Преустройство и смяна предназначение

Пеустройство и смяна на предназначението на сгради и обекти

В практиката често възниква необходимост от извършване на преустройства и промяна на предназначението на сгради или самостоятелни обекти. Повече от 30г. екипът на Архконсулт помага на своите клиенти в изработването на инвестиционни проекти свързани с: Преустройства, Преустройство и промяна на предназначението на сграда или обект, Смяна на предназначението без СМР и по-конкретно:

 • Промяна предназначението на жилища в търговски обекти (магазини с различно предназначение, салони за красота, фитнеси и мн.др.)
 • Промяна предназначението на апартамент в кабинет за здравни нужди
 • Промяна предназначението на жилище в ателие за творческа дейност
 • Промяна предназначението на жилищни или сутеренни части в заведения, ресторанти и др.
 • Смяна предназначението на жилищен обект в офис или обратното.
 • Смяна предназначението на таванско помещение в Апартамент или ателие
 • Разделяне на обект на два нови обекта
 • Пристройки и надстройки към съществуващи сгради
 • Обеденяване на два или повече обекта (жилища, офиси, магазини...)
 • Вътрешни преустройства с изграждане/премахване на помешения, стени, стълби и др.
 • Интериорни проекти
 • Конструктивни укрепвания
 • Проекти свързани с енергийната ефективност – поставяне на топлоизолации и т,н.

Процес и етапи на работа

Промяната на предназначението се третира като нов строеж и съответно в повечето случаи се изискват: виза за проектиране, одобряване на проектите и издаване на разрешение за строеж, съгласуване с експлоатационните дружества и др. инстанции и получаване разрешение за ползване. Съвместната ни работа преминава през следните етапи:

 • Предварителни проучвания: Събиране на необходимите документи и последните актуални проекти. Проучване и установяване възможностите за реализиране на инвестиционните намерения.
 • Изработване на проектната документация. Разполагаме с проектанти по всички части, необходими за одобрение и издаване на разрешение за строеж за обекта.
 • Авторски надзор. Консултиране и присъствие на място по време на строителството до приключването му и издаване на разрешение за ползване.

Цена на проект за преустойство и смяна предназначение

Цената за проектиране зависи от множество фактори като: площа на обекта, сложността му, вида на конструктивните промени, броя на изискуемите и съответно изработени части на проекта и мн.др. Цената може да започне от 10-15 лв./кв.м за обекти само с архитектурна част и конструктивно становище и да достигне до над 50 лв./кв.м за малки и сложни обекти с много изискуеми части.

За конкретно ценообразуване на вашия проект за преустроийство и/или смяна на предназначение, моля свържете се с нас на телефон: 0888 949 204 или чрез формата за контакт.