0888 949 204 dachevski@abv.bg
София, ул. Шести Септември, 20Б

Архитектурно заснемане

Архитектурно заснемане на сграда или обект

Когато не е налична проектна документация на дадена сграда възниква необходимост от архитектурно заснемане. Това обикновено се прави с цел възстановяване на строителни книжа необходими за узконяване на сградата, изработване на технически паспорт, последващи преустройства и/или промяна на предназначението и др. При текущи и основни ремонти, архитектурното заснемане е необходимо на собственици и инвеститори за конкретно изясняване на конструкцията, обемите, площите, фасадите с цел точно определяне на вида и обема на необходимите СМР и материали.

Цена на архитектурно заснемане: 2 - 4 лв./кв.м. Цената зависи от сложността на сградата, повтаряемост на площи и етажи, РЗП и др. За конкретно ценообразуване, моля свържете се с нас на телефон: 0888 949 204 или чрез формата за контакт.