0888 949 204 dachevski@abv.bg
София, ул. Шести Септември, 20Б

Кооперация на ул. Антим I
Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи и магазин и обособена офисна част.
Площ: РЗП  2400 m2
Проектиране: 2008г.
Проектант: арх. Деян Дачевски