0888 949 204 dachevski@abv.bg
София, ул. Шести Септември, 20Б

 

Услугата, която Възложителя получава при нас е насочена към пълното удовлетворяване на заданието и изискванията му. Не предлагаме типови проекти, а строго индивидуални решения, напълно съобразени с конкретните технически и законови възможности за конкретния обект.

Процесът на проектиране може да включва следните етапи:

  • Консултиране за целия инвестиционен процес. Съдействие за изясняване на инвестиционните възможности за имота/обекта.
  • Предпроектни проучвания, при необходимост изготвяне задание за проектиране и мотивирано предложение.
  • Архитектурно проектиране с идейно решение за обекта (сграда или обособена част) – планово и обемно пространствено.
  • 3D моделиране на обекта в процеса на идейното архитектурно проектиране с цел улесняване избора на възложителя с пълно визуализиране на сградата (обекта).
  • Комплексно проектиране по всички необходими части във фаза технически и/или работен проект до издаване на разрешение за строеж.
  • Авторски надзор и консултиране по време на строителството.